Feng Shui


Wat is Feng Shui eigenlijk…

Feng Shui is een energie stroming, die van invloed kan zijn op ons emotionele, lichamelijke en spirituele welzijn.

O.a door de vraag te stellen;
hoe staat het meubilair, hoeveel licht straalt er in een ruimte binnen, welke kleuren zijn
er aanwezig, staan er planten in deze ruimte, hoe ” voelt ” een ruimte, beladen, zwaar of licht,
ieder aspect daarin beïnvloedt ons gevoel en emotie !

Een Feng Shui stroming brengt een beweging opgang van energie en de manier
waarop deze energie ons leven beïnvloedt.
Het is met feng shui de bedoeling om een omgeving of ruimte zo in te richten,
dat het prettig voelt en goed is voor je gezondheid, welvaart en geluksgevoel.

Maar ook hóe voelt je leef – werk omgeving?
Voelt het er ” licht en fijn ”, of beladen en zwaar…alsof je
een ” zware beladen ruimte ” instapt ” een ” zwaar onbehagelijk gevoel ”
krijgt als je binnenstapt, vaak gepaard met ” een grote soort van druk ” of je krijgt er snel hoofdpijn.
Ook dat is van heel groot belang en heeft grote invloed op mens, dier en plant…

Alles om ons heen is energie, zichtbaar of onzichtbaar, en ook wij maken daarin deel van uit.
Het is dus van belang dat er een juiste stroming en harmonie heerst…

Wij verkopen allerlei fijne producten die een
prettige leef-, slaap- of werkomgeving door creëren.


Ga naar de bovenkant